فی البداحه

اين شعرم رو خيلی دوست دارم :

گفته بودي خسته اي گر خسته بيني روي من

گفتمت اي يار . بگير اينک جواب از سوي من

خسته بودن . بي تو بودن را ميّسر ميکند

خستگي در من فقط اصرار ز ماتم ميکند

اينکه بيني در وجود من فقط عشق است و بس

اين همان حرفيست که درد و رنج دل . کم ميکند!

( گل بی خار )

سلام و هزار سلام به دوستان گل و مهربونيکه هيچ وقت سلام را فراموش نميکنند ... تجربه و باز هم تجربه ! تجربه نشان داده که بعد از مدتی وبلاگ نويسی متوجه ميشويم که توی اين مدت . انرژی زيادی بکار بردم و محتاج استراحت ميشويم ولی همين استراحت به ما ياد ميدهد :با نوشتن بود که انرژيمان افزايش پيدا ميکرد !

اينجا ( وبلاگ) به نوعی يک شروع و يک حرکته .. درست مثل دوران رشد يک انسان ....

کنار دست دوستت مينشينی و به حرکات انگشتش و ضربات آن بر روی کيبرد و عکس العملهای چهره اش که با خواندن نوشته های روی مانيتور مدام در حال تغيير است دقيق ميشوی ...

چند روز بعد . صاحب آی دی ميشوی و خودت اين محيط را تجربه ميکنی

مدتی که گذشت . اکانت ميخری و با اشتياق فراوان درون محيط را کاوش ميکنی

کمی بزرگتر ميشوی و وبلاگ خوانی و وب گردی را تجربه ميکنی

و بعد وبلاگ نويس ميشوی و شايد هم مدتی بعد صاحب سايت بشوی !

ممنون که فراموش نکردين .. و مديون که هنوز سر ميزنيد ..

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید