دو نکته !!!!و يک نقطه !!

توجه :از همه دوستان خوبم معذرت ميخوام ..بخدا شرمنده ام ... شرمنده بخاطر وجود اين همه آدم بی فرهنگ .. نا متعادل ... بد تربيت و غير مسئول....هکر ای دی قبلی من واقعا سنگ تموم گذاشته ... واقعا برايش متاسفم ... برای تربيت خانوادگيش متاسفم ... برای نداشتن حداقل شخصيتش متاسفم ... برای نداشتن يک جو وجودی که هر انسان بايد داشته باشه. برايش متاسفم ... شرمنده همه دوستانی هستم که اين شخص از طرف ای دی من . برايشان آف گذاشته ... در صدد پيدا کردنش هستم و مطمئنم موفق ميشم ... شاد باشيد

سلام و سلام و هزار سلام .... يک رقيب .. يک رفيق و شايد هم يک خان داداش ....

دوستان خوب .. مهربون ..... همه کسانيکه اين همه به من لطف دارند واقعا ممنونم و مديون که هيچ وقت يادتون نميره که باغچه ای هم وجود داره و گلی سرخی داريد که بايد آبش بديد ..... اين را گوش کنيد : فقط يک کلام :

سخن هفته : آدم هرچه بزرگتر ميشه تازه متوجه ميشه که چقدر بچه است و هر چه بيشتر ياد ميگيره . ميفهمه که چقدر بزرگتر شده ( گل بی خار ) يا حق

/ 0 نظر / 15 بازدید