چکار بايد کرد ؟

عمريست که شتابان ز ره يار برفتم

                                             ديوانه شدم در پی اسرار برفتم

در محفل جانان که رسيدم به يارم

                                             هر جا که برفتم درو ديوار ببستم

                                       ( گل بی خار )

بله ... هر جا که در محفل و خانه يار و رفيق رفتم . درها رو يکی يکی برای خودم بستم ....!!

داريم بزرگ ميشيم ... همه ما بزرگ ميشيم . ممکنه خيلی چيزها رو فراموش کنيم و اين قيمتی هست که پرداخت کرديم تا چيزهائی جديد ياد بگيريم اما... يک چيز هيچ وقت تعقيير نميکنه و اون همون سلام معروفه ... سلام . ذات آدمه و از درون مياد .. سطحی نيست ...دست کم نگيريدش .... اين کلمه تنها يادمان اصل ذات آدمه ... هميشه بهش فکر کنيد تا يادتون نره کی بوديد !

سخن هفته : بعضی ها آنقدر خودشون رو دوست دارند که از خود گذشته و به ديگران ميرسند !! و نکته اينجاست. يه روزی ميرسه که ديگران آنقدر او را دوست داشته باشند که از او بگذرند و به خودشان برسند !! اين .... خيلی بده !!!راستی سلام !!!!!!!

                                             

/ 0 نظر / 20 بازدید