۱ سوال

ميدونم که نتوانستم يک مسلمان کامل باشم ولی ... ماه مبارک رمضان برام خيلی عزيزه . يک بوئی داره مثل بوی بهار ( که متاسفانه چند سالی است که بهای کم رنگ شده و بوی عيد نمياد02.gif)... بهترين روزها برای خودشناسی و خودباوری است ... از دستش نديد و اين ماه بر همه گلهای خوب و قشنگم مبارک باشه

سلام و بازم سلام و يکمی ديگه سلام ....

فقط يک سوال :

اگر در امتحان کنکور در رشته آبياری گياهان آبزی قبول شديد چکار ميکنيد ؟31.gif

سخن هفته : خودتان را دست کم نگيريد

/ 0 نظر / 14 بازدید