حرکت به جلو

امروز يک قدم .. فردا دو قدم .. پس فردا سه قدم ...

ميدونيد چه چيز اين وسط خيلی جالبه ؟ اينکه ما هر روز يک قدم به جلو برميداريم. ولی اين يک قدم اضافه ميشه به مجموع قدمهای ثبت شده در روزهای قبلی!

حرکت به جلو با در نظر گرفتن روزهائی که پشت سر گذاشته ايم به علاوه يک حساب ساده و دقيق در مديريت اجرائی برابر است با موفقيت در حد توان .

سلام  و بازم سلام يکمی حرکتم لاکپشتی شده ولی در حرکتم و اين خوبه ! خوشحالم که هنوز هستيد و گل سرختون رو آب ميديد .. ممنون

سخن هفته : فکر به گناه . نصف گناهه!! يا حق 

/ 0 نظر / 23 بازدید