من کيم

هديه به شما ...

من کيم من کيستم . هر چه هستم نيستم

                                                 با دلــی آکنده آه . از تو پرســم چيستــم

مـن زمينــی در زمــان . آسمانی در جهــان

                                                  در دلم غوغا کنم . چونکه در خود نيستم

ابرو خورشيدم توئی . ماه و مهتابم کــلام

                                                  سرزمينــم مال تو . گر بدانــی کيستــم

گر بدانی رمز جام  با که گويم اين کــلام

                                              اين همان تعبير است : من توام خود نيستم !!

                                                                                 ( گل بی خار )

سلام و هزار سلام ... سلام بر همه دوستان گل که هميشه منو شرمنده خود ميکنند ...گاهی وقتها متوجه ميشوم آنقدر دلم انرژی برای يک موضوع مصرف کرده که ديگه چيزی برای ادامه نوشته هايم درونش پيدا نميکنم .... پس همان شعر و همان حرف هديه به شما  

سخن هفته : با عقل ديگران برخورد نکنيم  بلکه با عقل . با ديگران برخورد کنيم ( گل بی خار ) و يا حق

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید