يک خبر

روز مادر . بر همه شما خوبان مبارک و باعث افتخار باشه . در ضمن هديه يادتان نره . حتی يک سلام . زنده باد مادر و همه مادرهای روی زمين

سلام و سلام و سلام وسلام وسلام

دوباره و هزاران  بار معذرت و پوزش و خيلی شرمندگی که به دليل مسافرت نتونستن درست و حسابی به اين کلبه خرابه برسم .

ولی اشکالی نداره چون شما دوستان خيلی بزرگيد و رحمان

بيستو چند سال پيش در يک همچين روزی . يک کودک کوشولو و تپلی .

وارد اين دنيای عجيب ولی زيبا شد . و با ورودش باعث تورم جمعيت جهان شد

و فاجعه آفريد .

يا حق و يا حق . دوستان .

/ 0 نظر / 12 بازدید