يک نکته !!

سحر گاهان نگاهم را صدای حرف دل کردم

                                                  ستاره را نگـاه کرده ولی ماه را صدا کـردم

دلم گفتا به چشمانم . کجا را جستجو کردی ؟

                                                جوابش را ندادم من . فقط خود را نگاه کردم

                                                 ( گل بی خار )

                                         ****************

سلام و سلام و هزاران سلام ... باور کنيد وقتيکه نفس و پای قدمهايتان را ميبينم آنقدر به خود ميبالم که آرزو ميکنم بهترين شاديها را داشته باشيد ... ممنونم و مديون ....

گاهی وقتها آنقدر در سراب و دريای زيبای خواسته های دل غرق ميشويم که نميدانيم کی هستيم و چی ميخواهيم و ... و .. فقط نگاه ميکنيم ... و ای کاش هميشه به خود نگاه کنيم .

  شمــع را پروانه جويــد . گل را بلبل ببويــد

                                                 زين چنين فرزانه محفل.جام را سنبل برويد

جمع کشتند عاشقانه.شاعر و عارف به خانه

                                                   کز دل مــرد زمانه . حضرت حافظ بگوينــد

از خدای خويش پرسم صاحب محفل که باشد ؟

                                              تا که از دل بر وجودش صد هزار تسبيح بگويم

                                                ( گل بی خار)

سخن هفته : به گل بودن فکر کنيم ... تا باغچه دلی را . پيدا کنيم .... زياده عرضی نيست ... يا حق و يا حق

/ 0 نظر / 16 بازدید