يک ذهن بيدار

سلام !

یک ذهن بیدار چه کاری برامون انجام میده ؟

ما رو ارشاد میکنه ؟

کمکمون میکنه تا گناه نکنیم ؟

وجدانمون رو بیدار میکنه ؟

مدیریت افکارمون رو به عهده میگیره ؟

دست از سرمون بر نمیداره ؟؟؟

البته شاید هم بشه گفت : تمامی موارد ....اما تعریف ما از ذهن بیدار چی میتونه باشه ؟ شاید همانطوریکه ما آدما از سیگار کشیدن یا دزدی تعاریف بسیاری داریم از ذهنمون هم برداشتهای متفاوتی داشته باشیم...ممکنه یکی از ذهن بیدار خودش برای ارشاد آدما و یکی دیگر از همین ذهن برای آموزش آدما استفاده کنه ...و شاید هم عملکرد این ذهن بیدار زیاد مهم نباشه بلکه خود این بیدار بودن ذهن مهم باشه !

سخن هفته : اگر بتوانیم از دست خودمان فرار کنیم . حتما میتوانیم از خودمان دزدی هم بکنیم !

/ 0 نظر / 30 بازدید