چند كلمه حرف حساب

عزيزان سلام
داشتم دوباره و برای چندمين بار کتاب شازده کوچولو رو ميخواندم که تصميم گرفتم چند جمله بسيار زيبا که بر گرفته از افکار پاک مسافر کوچولو و دوستانش است را بنويسم :
0156012197.01.LZZZZZZZ.jpg
آدم بزرگها اصلا به زيبايی جنگل - برق ستاره ها و اصل زندگی کار ندارند اگر به آنها بگوئی من خانه زيبائی ديدم که پشت بام آن کتوتر های زيبا نشسته بودند نمی توانند آن را مجسم کنند ولی اگر بگوئيد يک خانه صد هزار فرانکی ديدم - فورا می گويند ( به به چه خانه قشنگی )
هرگز نبايد به حرف گلها گوش داد - بايد آنها را بوئيد و نگاهشان کرد
قدرت قبل از هر چيز بايد متکی به عقل باشد
محاکمه خود از محاکمه ديگران سخت تر است - اگر بتوانی در باره خودت درست قضاوت کنی انگاه قاضی واقعی هستی
هيچ چيز بی عيب نيست
هيچ چيزی را تا اهلی نکنند نميشود شناخت
زبان سرچشمه سوء تفاهم است
آدمها چيزهای ساخته و پرداخته از دکان می خرند و چون کاسبی نيست که دوست بفروشد . آدمها بدون دوست مانده اند
آنچه اصل است . از ديده پنهان است
فقط بچه ها ميدانند که به دنبال چه می گردند
چيزی که بيابان را زيبا ميکند . چاه آبی است که در گوشه ای از آن بيابان پنهان است
چشمها کورند . بايد با دل چستجو کرد
فکر کنم وبلاگ نويس شازده کوچولو
برايش اين جملات آشنا باشد ولي جدا پيشنهاد ميكنم اين كتاب رو بخوانيد - من حاضرم به هركه علاقه مند است آنرا هديه بدم

ضمنا تولد دوست عزيز undefinedسرزمين غروب مبارک 37029_wallpaper280.jpgببخشيد كه كارت مال عيد والنتين است
يك چيزي رو كه خودم فهميدم اين است كه وقتي آدم به آرزوئي برسه . خوشبختي رو حس ميكنه - براي همين هر چه آدم پولدارتر ميشه . كمتر خوشبخت است چون به بيشتر آرزوهاش رسيده و ديگه آرزوئي براي بدست آوردن نداره تا خوشبختي اونو حس كنه
يا حق دستان monarch_flap_md_wht.gif

/ 0 نظر / 15 بازدید